Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !

 

Ceny transferowe w obliczu pandemii

 

Niewątpliwie wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 znacząco wpłynie na osłabienie sytuacji gospodarczej na świecie. Prawdopodobieństwo, że skutki epidemii będą dotkliwe i długoterminowe jest wysokie. W przypadku przedsiębiorców są one odczuwalne na wielu poziomach. Pojawiają się problemy z dostawami towarów, materiałów oraz surowców. 

Wielu przedsiębiorców doświadczyło wstrzymania działalności operacyjnej, a także zatrzymania produkcji oraz zawieszenia dystrybucji.  Powyższe w zbiegu, niekiedy z licznymi problemami z uzyskaniem należności od swoich klientów, wywołują efekt błędnego koła, skutkujący spadkiem, bądź całkowitym brakiem dochodów.

Kryzys związany z wybuchem epidemii dotknął nie tylko drobnych przedsiębiorców, ale dotyczy także podmiotów z dużych grup kapitałowych. Niewątpliwie należy podkreślić, że decyzje podejmowane w ramach określonej grupy kapitałowej przełożą się na rozliczenia między podmiotami powiązanymi, a tego typu działania powinny być zbadane pod kątem zgodności z przepisami o cenach transferowych.

Wszelkie zmiany metod i sposobu płatności, podyktowane dostosowaniem się do nowych warunków gospodarczych mogą wpłynąć na rentowność danego podmiotu. Jeżeli zmiany dotyczą analizy ponoszonego przez nich ryzyka, możemy tutaj mówić o restrukturyzacji w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Zatem może się to wiązać z potrzebą raportowania schematów podatkowych.

Restrukturyzacja w rozumieniu przepisów o cenach transferowych zachodzi wówczas, gdy reorganizacja obejmuje istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, (w tym zakończenie obowiązujących umów – bądź zmianę ich istotnych warunków), która jednocześnie wiąże się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, a materialność tego przeniesienia (mierzona zmianami przewidywanego średniorocznego EBIT podatnika w trzyletnim okresie) wynosi co najmniej 20%.

W związku z powyższym wszelkie decyzje dotyczące konsolidacji, przeniesienia, czy zawieszenia działalności należy szczegółowo badać z punktu widzenia cen transferowych, bowiem może okazać się, że zostaną one uznane za restrukturyzację. W tym miejscu pojawia się także problem zasadności dodatkowego wynagrodzenia w postaci tzw. exit payment.

Przedsiębiorcy powinni gromadzić wszelką dokumentację, w tym analizy i opracowania potwierdzające racjonalność dokonywanych zmian. W przypadku zmian związanych z modelami cen transferowych, może się okazać, że niezbędnym będzie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji obronnej, czyli tzw. defense file.

Tego typu działania, będą pomocne w odpowiednim uzasadnieniu powyższych zmian w dokumentacji cen transferowych za rok 2020. Jest to istotne z punktu widzenia odpowiedzialności karno-skarbowej, związanej z  koniecznością potwierdzenia przez członków zarządu pod względem rynkowości rozliczeń wewnątrzgrupowych w oświadczeniu składanym za 2020 rok.

Wszelkie aktualnie dokonywane zmiany przygotowujące do nadchodzącego kryzysu, będą miały znaczący wpływ na dokumentacje podatników. Jest to istotne z tego punktu widzenia, że powyższe zmiany, dokonane w roku 2020, mogą okazać się przedmiotem potencjalnej kontroli z zakresu cen transferowych w najbliższych latach.

 

Pandemia a ceny transferowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.