W życiu prywatnym, poza prawem, moim największym hobby jest sport. To sport nauczył mnie samozaparcia, wytrwałości i dążenia do wyznaczonych sobie celów oraz świadomości, że ich realizacja zależy tylko ode mnie.

 

Zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym, czy zawodowym, osiągnięcie sukcesu uzależnione jest od ilości włożonego wysiłku, dyscypliny oraz wykonaniu wszystkich zaplanowanych kroków, zbliżających nas do zamierzonego celu.

 

Wszystkie te cechy, wyrobione wieloletnią pasją nawyki, z powodzeniem realizuję w życiu prywatnym, uczelni oraz w sferze zawodowej. Powierzonym zadaniom poświęcam maksimum uwagi,  dążąc do wykonania ich w jak najlepszy sposób.