Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W dzisiejszym odcinku podcastu przyjrzymy się bardziej szczegółowo zarządowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyglądając się strukturze organizacyjnej spółki z o.o. możemy wyróżnić trzy rodzaje organów. Po pierwsze Zgromadzenie wspólników, jako organ o charakterze uchwałodawczym, będące najwyższą władzą w spółce. Po drugie Zarząd spółki, jako organ o charakterze wykonawczym. I po trzecie Rada nadzorcza lub Komisja rewizyjna, jako organy o charakterze kontrolnym. Zgromadzenie wspólników i zarząd są organami o charakterze obligatoryjnym, czyli oznacza to, że muszą pojawić się w strukturze spółki. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna są organami o charakterze fakultatywnym, to czy pojawią się w strukturze spółki zależy od woli wspólników. Obowiązek ustanowienia jednego z tych organów pojawia się w sytuacji, gdy kapitał zakładowy przewyższy kwotę 500 tys. zł i jednocześnie w spółce pozostaje ponad 25 wspólników. Z drugiej strony obowiązek ustanowienia rady nadzorczej może także wynikać z przepisów szczególnych. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem, który realizuje jej zdolność do czynności prawnych. Spółka z o.o. z racji tego, że jest osobą prawną działa przez swoje organy, w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie. Zgodnie z teorią organów, organ osoby prawnej jest integralnym składnikiem […]

Podcast: 28 Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Dzisiaj po dłuższej przerwie porozmawiamy sobie o zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Transkrypcję odcinka możesz przeczytać tutaj.   Przyjemnego słuchania! 🙂   Pobierz na iPhone | Słuchaj na platformie Stitcher Słuchaj na platformie TuneIN | Słuchaj na platformie YouTube