Prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! W pierwszym wpisie dotyczącym wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciłem uwagę na pojęcie udziału. Wskazałem również, że dokonując podziału praw, przysługujących wspólnikowi względem spółki posługujemy się różnymi kryteriami. Prawa te dzielimy m.in. na prawa majątkowe – którym poświęciłem uwagę w poprzednich wpisach, oraz prawa korporacyjne. Dzisiaj pierwszy wpis dotyczący przysługujących wspólnikom praw korporacyjnych.  Organem, który posiada kompetencje do podejmowania decyzji w najistotniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem spółki jest zgromadzenie wspólników. Każdy wspólnik uprawniony jest do wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników, bowiem zgromadzenie tworzą wszyscy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy jednak podkreślić, że jest to tylko prawo, które przysługuje wspólnikowi. Wzięcie udziału w zgromadzeniu wspólników nie stanowi obowiązku. Nie można zatem, w żaden sposób zmusić wspólnika do wzięcia w nim udziału. Aby prawidłowo zwołać zgromadzenie wspólników, każdy z nich musi otrzymać zaproszenie, które należy wysłać dwa tygodnie przed jego planowanym dobyciem. W dokumencie tym należy wskazać datę, godzinę oraz miejsce odbycia zgromadzenia wspólników, wraz ze szczegółowym porządkiem obrad. Jeżeli przedmiotem zgromadzenia wspólników będzie m.in. uchwała w sprawie zmiany umowy spółki, wówczas zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy treści proponowanych zmian. Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników może zostać wysłane listem poleconym, […]