Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !

 

W czwartej wersji tarczy antykryzysowej rząd zdecydował się na wydłużenie terminów na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2019

Wydłużenie terminów dotyczy obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C lub TPR-P, złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz przygotowania dokumentacji grupowej tzw. master file.

Podatnicy PIT i CIT, objęci obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2019 zobowiązani byli pierwotnie do złożenia informacji TP-R (w wersji elektronicznej) do Szefa KAS wraz z oświadczeniem o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku.

W przypadku podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten upływał wraz z końcem września 2020 r.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłużyła termin na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2020 r. 

Termin ten został wydłużony dla podatników, których pierwotny termin raportowania miał upłynąć w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

W odniesieniu do  podatników objętych przesuniętym lub wydłużonym rokiem podatkowym, dla których pierwotny termin raportowania miał upłynąć w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – powyższy termin został wydłużony o 3 miesiące.

Podatnicy objęci obowiązkiem sporządzenia dokumentacji grupowej, czyli tzw. master file i dołączenia go do lokalnej dokumentacji cen transferowych mogą skorzystać z przedłużonego terminu, licząc do końca trzeciego miesiąca, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Warto zaznaczyć, że formularz TP-R zastąpił funkcjonującą wcześniej deklarację CIT-TP. Obowiązek złożenia TP-R spoczywa na podmiotach podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2019 lub realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi krajowymi, które podlegają zwolnieniu dokumentacyjnemu.

Zobowiązani do złożenia TP-R są także podatnicy realizujący transakcje z tzw. rajami podatkowymi. Rozliczenia te również podlegają obowiązkowi przygotowania dokumentacji cen transferowych, nawet pomimo braku istnienia powiązań z polskimi podatnikami.

Celem wprowadzenia formularza TP-R jest identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi przez organy podatkowe. Organy na ich podstawie będą mogły przygotować również analizy statystyczne. Będzie to przydatne narzędzie w rękach organów podatkowych służące analizie danych raportowanych przez przedsiębiorców jeszcze przed rozpoczęciem kontroli podatkowej.

 

termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.